Niemowlęta i dzieci

Zaburzenia w obrębie układu pokarmowego

Zaburzenia w obrębie układu oddechowego

 • Nierówny, ciężki oddech

 • Nawracające zapalenia płuc i oskrzeli

 • Zaburzenia po reanimacji i intubacji

 • Astma

Zaburzenia w obrębie układu moczowo - płciowego 

 • Częste zapalenia pęcherza

 • Moczenie nocne

Wady wrodzone

 • Zespól Downa

Wady rozwojowe

 • Zespół Aspergera

 • Autyzm i zachowania autystyczne

 • ADHD

 • Zaburzenia integracji

 • Problemy z siadaniem

 • Opóźnienie rozwoju

 • Dysleksja

 • Dysgrafia

 • Percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej