Optymalizacja treningu - Rehaorthopedica Kraków

Optymalizacja treningu

Optymalizację można zdefiniować jako proces mający na celu wyznaczenie najlepszego (optymalnego) rozwiązania z uwzględnieniem specyficznych dla danej dziedziny lub zjawiska kryteriów jakości. Optymalizacji może podlegać praktycznie każdy element procesu treningowego.

 

W naszej Klinice wykorzystujemy najnowszą wiedzę z zakresu biomechaniki i fizjologii treningu. Jednym z najważniejszych parametrów, który musi podlegać ciągłej optymalizacji jest rozkład obciążeń treningowych. Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno wielkość stosowanych obciążeń, jak i długość przerw odpoczynkowych. Dokonujemy analizy całego treningu, co pozwala na ułożenie indywidualnego programu korekcji i optymalizacji.

 

Analiza może być wykonana również w przypadku wystąpienia kontuzji oraz dolegliwości bólowych pojawiających się w trakcie treningu. Dzięki optymalizacji treningu dowiesz się jak:

 • poprawić swoją technikę
 • wykonać prawidłową rozgrzewkę
 • przyspieszyć regenerację układu ruchu po treningu
 • przeciwdziałać kontuzjom
 • radzić sobie z dolegliwościami bólowymi pojawiającymi się w trakcie lub po treningu
 • uzyskasz również dobór odpowiednich ćwiczeń.

 

Ważnym problemem w optymalizacji treningu jest dostarczanie odpowiednich bodzców treningowych o zmiennej charakterystyce, w zalezności od okresu przygotowawczego, stopnia wytrenowania. Należy aplikować specyficzne formy ćwiczeń, aby optymalnie i sukcesywnie osiągać zakładane cele bez bólu, kontuzji czy przeciążeń. Prawidłowe zastosowanie zjawiska optymalizacji w procesie treningowym może w znacznym stopniu podnieść efektywność treningów.

 

W naszej Klinice w planowaniu procesu treningowego do każdej osoby podchodzimy w sposób indywidualny.

 

Poprawa wyników treningu i rehabilitacji wymaga postrzeżenia ciała jako zintegrowanej całości. Badając i analizując funkcjonalne wzorce ruchu mamy możliwość ustalić przyczynę bólu i dysfunkcji oraz organ będący ich źródłem.

 

W naszej Klinice dokonujemy analizy biegu za pomocą metody Applied Functional Science stworzonej prze Gray Institute (USA) oraz w oparciu o wytyczne Thirst4Function. Metoda ta opiera się na analizie biomechanicznej ruchu z uwzględnieniem jego trójpłaszczyznowości.

 

Dzięki temu możliwa jest ocena poszczególnych faz biegu na każdej płaszczyźnie oraz wykrycie mocnych i słabych stron danego biegacza. Pozwala to następnie na ułożenie indywidualnego programu korekcji i optymalizacji biegu.

Analiza może być wykonana również w przypadku wystąpienia kontuzji oraz dolegliwości bólowych pojawiających się w trakcie biegania.

Dzięki Analizie biegu w Centrum Osteopatii dowiesz się:

 • jak poprawić swoją technikę
 • jak wykonać prawidłową rozgrzewkę
 • jak przyspieszyć regenerację układu ruchu po treningu
 • jak przeciwdziałać kontuzjom
 • jak radzić sobie z dolegliwościami bólowymi pojawiającymi się w trakcie lub po bieganiu

 

Przeprowadzając analizę ruchu globalnego, zwracamy uwagę na lokalną pracę poszczególnych stawów, mięśni i więzadeł. Dzięki temu możemy dokładnie ustalić gdzie znajduje się przyczyna nieprawidłowego wzorca ruchu.

Testy mobilności i dynamicznej kontroli postawy wykonujemy funkcjonalnie, wykorzystując pełne trójwymiarowe ruchy wszystkich stawów.