Szukaj
Close this search box.

Justyna Kusia

pedagog, terapeuta neurorozwojowy, terapeuta SI

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalizujący się w terapii pedagogicznej, terapii odruchów, integracji sensorycznej oraz diagnozie i motorycznym przygotowaniu do obowiązku szkolnego.

W swojej pracy holistycznie podchodzi do pracy z dzieckiem
i jego rodziną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, afazją oraz FASD. W pracy zawodowej dużą wagę przywiązuje do budowania relacji terapeutycznej oraz dobrostanu emocjonalnego dziecka. Interesuje się wpływem wczesnych trudnych doświadczeń (traum) na późniejsze funkcjonowanie psychospołeczne.

W życiu codziennym miłośniczka tematów związanych z teorią poliwagalną, jogą i arteterapią.

Od 2016 pracuje w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedgogicznej w Krakowie jako terapeuta wczesnego wspomagania.

Wybrane szkolenia i konferencje:


2009 Studia magisterskie: pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalizacja terapia pedagogiczna
2009 Szkolenie: Stosowana Analiza Zachowań w pracy z osobami autystycznymi
2015 Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
2016 Szkolenie: Nauczyciel jako mediator – zasady negocjacji i mediacji dla nauczycieli
2017 Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2017 Konferencja “Trafna diagnoza i skuteczna terapia w codziennej pracy dziecka z zaburzeniami rozwoju”
2017 Szkolenie “Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia – wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń bilateralnej integracji podczas terapii SI”
2018 Szkolenie: Diagnoza i terapia dwujęzycznego dziecka z zaburzonym rozwojem
2018 Szkolenie: Sensory Babies Master Class Course II
2019 Szkolenie z uprawnieniami diagnostycznnymi: diagnoza dysleksji rozwojowej
2022 Szkolenie z uprawnieniami diagnostycznymi: “4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny FASD”
2022 Studia: Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej
2022 Szkolenie z usprawnieniami diagnostycznnymi: diagnoza i terapia odruchów INPP
2022 Kurs “Dietetyka w zaburzeniach psychicznych”
2022 Konferencja “Troistość więzi – pneuma, psyche, soma. Więzi, które dają moc – relacje, które dają siłę”
2023 Szkolenie: Zaburzenia rozumienia. Strategie wspierające.