Szukaj
Close this search box.

Diagnoza ręki / diagnoza grafomotoryczna

Prowadzący

Anna Jakubczyk

terapeuta integracji sensorycznej

1-3 spotkania- ilość spotkań diagnostycznych zależy od poziomu trudności, których dziecko doświadcza w zakresie małej motoryki i ogólnej sprawności ruchowej i intelektualnej.

Mała motoryka odnosi się do zdolności do wykonywania precyzyjnych ruchów mięśni dłoni i palców, które są niezbędne do wykonywania wielu codziennych zadań, takich jak pisanie, rysowanie, zaciskanie guzików czy manipulowanie drobnymi przedmiotami. Diagnoza małej motoryki u dziecka jest istotna w celu identyfikacji ewentualnych opóźnień lub trudności w rozwoju tych umiejętności oraz wdrożenia odpowiednich interwencji i wsparcia.

Przebieg diagnozy:

Obserwacja i wywiad
Diagnoza małej motoryki rozpoczyna się od obserwacji dziecka podczas wykonywania różnych zadań, które angażują umiejętności manualne. Specjalista może także przeprowadzić wywiad z rodzicami i nauczycielami, aby uzyskać informacje na temat funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach.

Ocena formalna
W celu przeprowadzenia diagnozy małej motoryki, specjaliści stosują różne narzędzia i testy standaryzowane, które pozwala na ocenę konkretnych aspektów małej motoryki, takich jak:

    • Szybkość i precyzja chwytu
    • Koordynacja wzrokowo-ruchowa

    • Zręczność palców
    • Siła mięśniowa 


Analiza wyników i opracowanie planu terapii

Na podstawie wyników oceny specjalista może zidentyfikować obszary, w których dziecko ma trudności, oraz opracować indywidualny plan terapeutyczny. Plan ten może obejmować terapie zajęciowe, fizjoterapię, a także ćwiczenia i modyfikacje, które mogą być stosowane w domu oraz w szkole.