Szukaj
Close this search box.

Skontaktuj się

Klinika Osteopatii i Fizjoterapii
REHAORTHOPEDICA Sp. z o.o. Sp.K.

Parking dla pacjentów Centrum Rehaorthopedica mieści się przy naszym budynku.
Dojazd możliwy od strony ul. Odlewniczej (skręcając w prawo, za salonem Mercedesa).

NIP: 677-237-29-86 | REGON: 122761960 | KRS: 0000446428

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na Facebooku oraz w komunikatorze kontaktowym jest firma Klinika Osteopatii i Fizjoterapii REHAORTHOPEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Armii Krajowej 25, z siedzibą w Krakowie (30-085). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: recepcja@rehaorthopedica.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawarcia umowy- realizacja umowy. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.