Szukaj
Close this search box.

Anna Karaś

neurologopeda, surdologopeda, terapeuta karmienia, terapeuta miofunkcjonalny

Neurologopeda, Surdopedagog, Terapeuta karmienia, Certyfikowany Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej, Terapeuta miofunkcjonalny, Terapeuta manualny

Prowadzę diagnozę i terapię neurologopedyczną oraz surdopedagogiczną skierowaną do dzieci i dorosłych. Bardzo bliska jest mi tematyka dotycząca problemów w zakresie karmienia, jedzenia i żywienia, dysfagii, oddechu, ortodoncji funkcjonalnej i mioterapii. Każdego dnia uczę się czegoś nowego, by jak najlepiej pomagać wszystkim moim Pacjentom. Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, webinarach, konferencjach, czytając publikacje i artykuły naukowe. Sama również prowadzę szkolenia, webinary oraz pracuję ze studentami.

Wczesna diagnoza neurologopedyczna, prowadzenie systematycznej oraz indywidualnie dobranej terapii, współpraca z innymi specjalistami, holistyczne spojrzenie na Pacjenta, rzetelny wywiad pozwolą na osiągnięcie oczekiwanych efektów.
Uśmiech i zaangażowanie Pacjenta, spokojni Rodzice, szczęśliwi Dziadkowie, radość, wzajemne zaufanie – to jest to!

Zakres mojej pracy obejmuje:


– diagnozę i terapię Pacjentów z obciążonym wywiadem okołoporodowym;
– diagnozę i terapię Pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi;
– diagnozę i terapię Pacjentów z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów i płynów, połykaniem, gryzieniem i żuciem;
– diagnozę i terapię noworodków i niemowląt mających problemy w zakresie ssania
z piersi/butelki, ocenę triady ssanie – oddychanie – połykanie, dobór pierwszej łyżeczki
oraz kubeczka;
– ocenę wędzidełka języka, wargi górnej, policzkowych, przygotowanie do zabiegu i terapię po;
– terapię Pacjentów karmionych sondą donosową, przez PEG-a;
– terapię Pacjentów oddychających przy pomocy respiratora, rurki tracheostomijnej;
– diagnozę i terapię Pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy;
– diagnozę i terapię Pacjentów z zaburzeniami artykulacyjnymi wynikającymi także z wad zgryzu (terapia funkcjonalna z użyciem regulatorów MFS);
– terapię Pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia;
– terapię Pacjentów z problemami w zakresie stawu skroniowo – żuchwowego;
– terapię Pacjentów z wadą słuchu.

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu
Studia podyplomowe, kierunek: Neurologopedia i surdologopedia

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Specjalnej, kierunek: pedagogika specjalna spec. surdopedagogika i język polski, studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, kierunek: filologia polska spec. logopedia, studia stacjonarne 5-letnie magisterskie

Praca zawodowa:

Oddział Neonatologii SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36
( nadal )

Oddział Neonatologii NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego
w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 1 ( nadal )

Centrum Rozwoju i Terapii TRAMPOLINA, ul. Wieniawskiego 66/8 ( współzałożycielka, nadal )

GRS Medical ul. Ks. Popiełuszki 42 A Kraków ( nadal )

LARMED Centrum Medyczne ul. Lwowska 17 Kraków

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie, ul Golikówka 6

Niepołomickie Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Niepołomicach, ul. Stefana Batorego 41C

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MUDI w Krakowie, ul. Murarska 1

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Rozwijanka” w Wieliczce, ul. Bednarka 6

Oddział Laryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1

Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży „Życzliwa Dłoń” w Krakowie, os. Bohaterów Września 1/4/G/4

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, ul. Mazowiecka 70

Centrum Terapii Lemoniada z siedzibą w Borzęcinie 589 B

Przedszkole Prywatne „EKO – PARK” w Niepołomicach, ul. Rumiankowa 50

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Krakowie, ul. Lenartowicza 14

Kursy i szkolenia:

2023 „Ontogeneza motoryczna w I roku życia z odruchami” cz I i II
2023 „Zależność formy i funkcji w diagnozie i terapii niemowląt oraz małych dzieci” moduł I i II
2023 „Asymetrie czaszki u niemowląt i dzieci – problem lokalny czy globalny?”
2022 „Miofunkcjonalny aspekt terapii karmienia”
2022 „Karmienie przez zgłębnik nosowo – żołądkowy, gastrostomię odżywczą w praktyce logopedy”
2022 Warsztat dla specjalistów „Interdyscyplinarne spojrzenie na niemowlę z problemem ssania”
2022 „Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia”
2021 „CRAFTA” moduł II
2021 „Certyfikowany kurs instruktora metody Buteyko”
2021 „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”
2021 „Wspomaganie karmienia dzieci z MPD”
2021 „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych alternatywnie”
2021 „Ssanie kciuka okiem neurologopedy”
2021 „Nerwy czaszkowe – krok po kroku – podstawy badania i terapii dla logopedów”
2020 „CRAFTA” moduł I
2020 „Osteopatia w pediatrii i neonatologii”
2020 „Dysfagia u niemowląt i małych dzieci”
2020 „Niemowlak u logopedy II Miobo skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne”
2020 „Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno – i zewnętrzno – oralnych. Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy)”
2020 „Kurs Fizjoterapia Neonatologiczna Moduł I”
2020 „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt. Nowe podejście”
2019 „Manualna terapia dysfagii”
2019 „Szkolenie Modułowe MFS” (CERTYFIKAT)
2019 „Stymulacja traktu ustno – twarzowego”
2018 „Niemowlak u logopedy”
2018 „Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia”
2018 „Zastosowanie Stymulacji Bazalnej w rehabilitacji osób w śpiączce”
2017 „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel”
2017 „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED”
2017 „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”
2016 „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii”
2016 „Akademia Dysfagii – Żywię właściwie NUTRICIA”
2016 „Zabawa inspirująca rozwój”
2015 „Wczesna ocena oralno – motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”
2015 „Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”
2015 „Dysfagia w neurologii – metody oceny zaburzeń przyjmowania pokarmów i połykania; terapia”
2015 „Dysfagia w Gerontologopedii – terapia karmienia, jedzenia i połykania u osób w podeszłym wieku”
2015 „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem przed i po wszczepie implantów słuchowych”
2015 „Sound Foundation for Babies – kompleksowy materiał wsparcia logopedy i rodzica w terapii dzieci z niedosłuchem”
2014 „Dysfagia” – szkolenie autorskie Praksedy Szyper z Niemiec
2014 „Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani”
2013 „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney”
2013 „Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
2013 „Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią”
2011 „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
2011 „Specyfika mowy dziecka z FASD”
2010 „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji wg Castillo Moralesa, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
2010 „Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy”
2009 „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”
2008 Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii
2008 III stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych
2007 II stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych
2007 I stopień kursu w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2006 I stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych