Szukaj
Close this search box.

Anna Gumułka-Kołek

fizjoterapeuta, terapeuta terapii sensorycznej

Fizjoterapeuta, międzynarodowy terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath, wykładowca akademicki, właściciel Centrum Terapii Dziecięcej Integro

Edukacja:

od 2019-2024- National Louis University
-Kierunek: Psychologia
-Poziom studiów: magisterskie

od 2020-2021- Akademia Osteopatii
– Kierunek- Osteopatia

od 2016 do 2017- SWPS Katowice
– Kierunek: Stosowana Analiza Zachowania
– studia podyplomowe

od 2008 do 2012 – AWF Kraków
– Kierunek: Wychowanie Fizyczne
– studia doktoranckie

od 2004-2008- AWF Kraków
– Kierunek: Fizjoterapia
– studia magisterskie

Przebyte kursy, szkolenia, konferencje:


-2023- Ontogeneza motoryczna z odruchami- J.Surowińska
-2019- PSYCH-K- A.Child
-2021- Podejście osteopatyczne w pediatrii- Klaudia Knox
-2019- Szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej autyzmu
-2019-Clinical Reasoning- training in The SpIRiT Tracy Stackhouse- Irlandia
-2019- Ewaluacja przy użyciu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnozy
Rozwojowej
-2019- Ewaluacja przy użyciu KORP-Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
-2018- Ewaluacja przy użyciu Testów SIPT-Integracja Sensoryczna
-2018- Trening Mindfullness-MBSR
-2017-18- kurs nauczyciela Jogi
-2017- European Sensory Integration Congress
-2016-Dietoterapia- 4Academy-Kraków
-2016- Diagnoza małego dziecka- Synapsis, Białystok
-2016- Narzędzie M-Chat- R/F- praktyczne zastosowanie w monitoringu
rozwoju dziecka- Synapsis, Warszawa
-2015- Sensory Integration- Course I- Warszawa
-2015- Play- Workshop. The Problems and Possibilities of Play. Prof. Anita
Bundy- Wiedeń
-2014- PECS 2- Kraków
-2014-PECS 1- Poznań
-2014- Diagnoza i terapia SI- Wiedeń
-2013- Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych
przed czasem- krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu-L.
Klimont- Kraków
-2013- Międzynarodowy Kurs Integracji Sensorycznej II i III stopień – -The
University of Southern California Division of Occupational Science and
Therapy – Słowenia- Ljubliana
-2013- Międzynarodowy Kurs Integracji Sensorycznej -I stopień-The University
of Southern California Division of Occupational Science and Therapy – Grecja-
Ateny
-2012 Dietetyka Profilaktyczna i Lecznicza Medycyny Chińskiej I i II stopień-
Kraków
-2011-2012 Roczny kurs Teorii INPP, rozpoznania, diagnozy i terapii zaburzeń
neurorozwojowych- Warszawa
-2011 Masaż Shantala- podstawy – Kraków
-2010 Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne- Prof. M.
Bogdanowicz-Tarnów
-2010 Integracja Sensoryczna – Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci
z Zespołem Aspergera- Warszawa
-2010 Integracja Sensoryczna- Logopedia a terapia Integracji Sensorycznej-
Warszawa
-2009- Integracja Sensoryczna- Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci
autystycznych- Warszawa
-2009 Kinesiology Taping -Kraków
-2009 NDT Bobath dla Dzieci – Kraków
-2009 Warsztaty I stopnia
Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, Rozluźnienia Układu Powięziowego Dzieci
Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych
-2009 Integracja Sensoryczna III- Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój
odruchowy
-2008 Integracja Sensoryczna II- Warszawa
-2008 Integracja Sensoryczna I -Poznań
-2007 Osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka wg dra Ackermanna –
Wrocław

Konferencje:

Luty 2012 Międzynarodowa Konferencja ,,Terapia zajęciowa-
perspektywa międzynarodowa„ Prezentacja – Terapia zajęciowa w
szkole-Kraków.
Październik 2011 International Scientific Conference of Sport Kinetics.
Dwie prezentacje- Wpływ treningu tanecznego na sprawność fizyczną
osób niepełnosprawnych ruchowo. // Taniec towarzyski na wózkach jako
istotna forma rehabilitacji w zakresie homeostazy psychofizycznej. Obie
prezentacje zostały wyróżnione- Nagrodą Bernsteina
Grudzień 2010 Konferencja Naukowa „Rozwijanie terapii zajęciowej w
Polsce- metody nauczania i badania naukowe„. Prezentacja- Terapia
zajęciowa w pracy z dziećmi i młodzieżą w wybranych ośrodkach w
Polsce.

Publikacje:


Zawadzka D., Zawadzka P., Bugaj R., Curyło M., Gumułka A.,
Bukowska A. Ocena skuteczności programu terapeutycznego, łączącego
elementy terapii zajęciowej oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne, realizowanego w grupie dzieci autystycznych. Fizjoterapia
Polska 2012; 4(4) Vol 12

Gumułka A., Bukowska A., Curyło M. Terapia zajęciowa w pracy z
dziećmi i młodzieżą w wybranych ośrodkach w Polsce Fizjoterapia Polska
styczeń 2012.

Curyło M., Gumułka A., Zawadzka D. Terapia zajęciowa w
szkole. Materiały pokonferencyjne –„Occupational therapy- international
pespective„ luty 2012 AWF Kraków.

Grzybek J., Mucha D., Grzybek S., Gumułka A., Mikulova W. Effects of
dance training on the physical abilities of individuals with motor
disabilities. Molisa 9. Vydala: Presovska Univerzita v Presove, Fakult
zdrovotnictva. ISBN 978-80-555-0731-6
Zawadzka D., Curyło M, Gumułka A. Terapia zajęciowa w pediatrii
(skrypt), AWF Kraków 2013