Szukaj
Close this search box.

Badanie KORP

Prowadzący

Katarzyna Stypka

psycholog

W naszym Centrum podczas konsultacji z psychologiem możliwe jest wykorzystanie Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP.

KORP pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Jeżeli występują trudności w jakiejś sferze to pomaga określić na jakim poziomie jest aktualnie dziecko i dobrać, odpowiednie do faktycznych możliwości, działania wspierające i rozwijające. Narzędzie jest standaryzowane i normalizowane na populacji dzieci polskich.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w grupach wiekowych w sferach:

  1. Rozwój ruchowy

  2. Motoryka precyzyjna i lateralizacja

  3. Spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
  4. Komunikowanie się i mowa

  5. Emocje i relacje społeczne
  6. Funkcje behawioralne

  7. Wiedza i umiejętności – obszar oceniający umiejętności przedszkolne i szkolne (dla dzieci w wieku od 3;0 do 9;11 r.ż.)