Szukaj
Close this search box.

Agnieszka Oliwka

Neurologopeda, Logopeda, Terapeutka Ręki

Nazywam się Agnieszka Oliwka. Jestem Neurologopedą i Logopedą, Terapeutą Ręki. Lubię ludzi, lubię rozmawiać i pracować z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi. Wybrałam logopedię i pracę z „małymi pacjentami” bo wiem, że dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i indywidualnego podejścia do potrzeb dziecka, terapia nie musi być nudna i monotonna, a wręcz przeciwnie – jest ciekawa, bawi i kształci przynosząc oczekiwane efekty językowe.

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zaś specjalizację neurologopedyczną uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi z Opóźnionym Rozwojem Mowy, Afazją oraz wadami wymowy. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i warsztatach specjalistycznych, takich jak:


2024 – Terapia manualna w gabinecie logopedycznym;
2024 – Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie;
2023 – Kurs instruktorski metody oddechowej Butejki;
2022 – Fizjologopedia z elementami klejenia funkcjonalnego oraz terapii instrumentalnej twarzy;
2022 – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, Terapia, Masaż;
2020 – MNRI® Terapia Neuro Taktylna;
2020 – MNRI® Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych; poziom IIgi;
2020 – Niemowlak u logopedy, część druga. Miobobo;
2020 – Niemowlak u logopedy, część pierwsza. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie;
2019 – Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych; poziom Iszy;
2019 – Praca z dzieckiem z Zespołem Downa;
2019 – Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna;
2018 – Elektrostymulacja w logopedii;
2017 – Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w teorii i praktyce
2017 – O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
2017 – Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z dysfunkcja oddychania oraz połykania
2017 – Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z dysfunkcją oddychania oraz połykania;
2017 – Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń / nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie; Diagnoza. Terapia.
2016 – Stosowanie Testu Rozwoju Językowego;