Szukaj
Close this search box.

Badanie Conners3

Prowadzący

Katarzyna Stypka

psycholog

Badanie kwestionariuszami Conners 3 stanowi element diagnozy psychologicznej pod kątem ADHD (obszary Nieuwagi, Nadaktywności/ Impulsywności, Problemów z nauką itp.), a także z trudnościami współwystępującymi, takimi jak zaburzenia zachowania oraz opozycyjno-buntownicze i inne. Metoda badania oparta jest na najnowszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5.

W naszym Centrum istnieje możliwość wykonania badania w wersji pełnej lub skróconej, w zależności od potrzeb, wieku i obserwowanych trudności dziecka. Obie wersje są do zastosowania w przypadku dzieci od 6 do 18 r.ż. oraz do samoopisu (dla dzieci od 8 do 18 r.ż.).

Do pełnej analizy wyników wykorzystuje się uzupełnione kwestionariusze przez rodzica/ rodziców, dziecko oraz nauczyciela-wychowawcę w szkole lub przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Analiza opiera się na normach wiekowych, normach dla obu płci oraz łączonych i w odniesieniu do wykorzystanej wersji kwestionariusza. W efekcie otrzymujemy pogłębiony profil osoby badanej, wraz z określeniem prawdopodobieństwa występowania ADHD oraz obszarami, które wymagają szczególnego wsparcia i pracy.

Jeżeli obserwujesz Ty sam lub zgłaszają Ci to osoby opiekujące się Twoim dzieckiem, że Twoje dziecko, które ma skończone 6lat, m.in.:

  • nie pamięta, co miało zrobić
  • łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych zdarzeń
  • często przerywa innym
  • łatwo, bez zastanowienia, akceptuje cudze pomysły
  • nie jest w stanie usiedzieć w miejscu
  • musi koncentrować uwagę na sobie
  • ma kłopoty z wieczornym zaśnęciem
  • nie umie przegrywać

Zapraszamy na konsultacje połączone z badaniem kwestionariuszami CONNERS 3